Achtergrond

Nederlands is mijn moedertaal. Ik heb een universitaire vertaalopleiding gevolgd en ben freelance vertaler sinds 2015. Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Opleiding

Master: Translation in Theory and Practice, Universiteit Leiden
Mijn masteropleiding heeft me voorbereid op een carrière als vertaler door middel van gespecialiseerde cursussen over literair vertalen en juridisch vertalen naast een algemene vertaalcursus voor gevorderden, waardoor ik vertrouwd ben geraakt met het vertalen van een breed spectrum aan teksten.

Scriptie: Anglicisms in translation
Voor mijn masterscriptie wilde ik onderzoeken hoe Engelse leenwoorden worden gebruikt in Nederlandse vertalingen in vergelijking met teksten die origineel in het Nederlands zijn geschreven. Omdat ik in het bijzonder geïnteresseerd was in culinaire teksten, heb ik een corpus samengesteld met fragmenten uit Nederlandstalige vertaalde en originele kookboeken en vervolgens het gebruik van Engelse leenwoorden door vertalers en schrijvers geanalyseerd en vergeleken.

Bachelor: Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden
Tijdens mijn bachelor volgde ik onder andere vakken over literatuur, film, schrijven, taalkunde en Oud- en Middelengels. Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen koos ik een minor met vakken als groepsdynamica, cultuur en diversiteit en consumentenpsychologie. Tot slot volgde ik ook een minor over vertalen met cursussen vertalen Engels-Nederlands, vertalen Nederlands-Engels, cultuurkunde en vertaaltheorie.

Scriptie: Recipe translation
Voor mijn bachelorscriptie over culinair vertalen heb ik een literatuuronderzoek gedaan naar theorieën over het vertalen van culinaire teksten, veelvoorkomende vertaalproblemen vastgesteld in bestaande kookboekvertalingen en vervolgens van een aantal recepten geannoteerde vertalingen gemaakt.

MOOCs en webinars

Nu ik ben afgestudeerd, ben ik altijd op zoek naar andere manieren om te blijven leren over taal, vertalen en andere vakgebieden die me interesseren, zoals voeding. Dit doe ik onder andere door deel te nemen aan webinars en MOOCs (Massive Open Online Courses).

Over taalkunde en vertalen:

Over eten en voedingsleer: