Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk, waarom en hoelang ik ze bewaar, met wie uw gegevens worden gedeeld en wat u kunt doen als u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens

Bonnie Dekker
https://bonniedekker.nl
Walnootstraat 51
2555 XJ Den Haag
E-mail: contact@bonniedekker.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u ze zelf aan mij verstrekt. Het gaat om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Btw-nummer;
 • Skype-naam;
 • Geslacht;
 • Overige persoonsgegevens die u aan mij verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail.

Doelen en grondslagen

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van een gerechtvaardigd belang.

De doelen van de verwerking zijn als volgt:

 • Communiceren over diensten die ik aan u lever, bijvoorbeeld per e-mail overleggen over een vertaalopdracht die ik voor u uitvoer. (Overeenkomst)
 • Diensten afleveren, bijvoorbeeld door een vertaling naar u op te sturen. (Overeenkomst)
 • Facturen sturen en/of betalingen afhandelen. (Overeenkomst)
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de fiscale bewaarplicht. (Wettelijke verplichting)
 • Opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers informeren over (wijzigingen in) mijn diensten, bijvoorbeeld vertaalbureaus op de hoogte stellen als ik nieuwe diensten aanbied die relevant zijn voor hun projecten. (Gerechtvaardigd belang)

Sommige gegevens heb ik nodig om onze overeenkomst uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u deze gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat ik niet voor u kan werken.

Als ik uw gegevens verwerk op basis van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in mijn vertaaldiensten) kunt u daar altijd bezwaar tegen maken. Ik neem alleen contact met u op als ik oprecht verwacht dat de informatie interessant voor u is. Als u liever niets meer van mij hoort, laat het me dan weten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is dus afhankelijk van het doel. Als ik een persoonsgegeven voor meerdere doelen verwerk, is het mogelijk dat ik de langste bewaartermijn aan moet houden.

Hieronder volgt een verduidelijking van de bewaartermijnen voor de verschillende doelen en categorieën persoonsgegevens. Afhankelijk van uw situatie heb ik mogelijk meer of minder persoonsgegevens nodig. Als u bijvoorbeeld alleen een bedrijfsnaam en -adres gebruikt, heb ik uw persoonsgegevens misschien niet nodig voor facturen.

Doelen: diensten leveren, vragen beantwoorden en communiceren over de dienstverlening, facturen sturen en/of betalingen afhandelen.
Categorieën persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, Skype-naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, btw-nummer.
Bewaartermijn: de duur van de overeenkomst. Voor dit doel bewaar ik uw gegevens zolang ik voor u werk. Bij vertaalbureaus gaat het vaak om een doorlopende samenwerking; ik bewaar de gegevens dan tot een van ons de overeenkomst verbreekt.

Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Categorieën persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, bankrekeningnummer, btw-nummer.
Bewaartermijn: de wettelijk verplichte bewaartermijn (bijvoorbeeld zeven jaar voor de bedrijfsadministratie).

Doel: informeren over (wijzigingen in) mijn diensten.
Categorieën persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, Skype-naam.
Bewaartermijn: mogelijk afhankelijk van de inhoud van uw berichten; een e-mail over een potentiële spoedopdracht kan sneller verwijderd worden dan een bericht over een langdurige samenwerking. In het algemeen bewaar ik uw gegevens tot u aangeeft dat u niet meer geïnteresseerd bent of maximaal vijf jaar na het laatste contact.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw persoonsgegevens niet aan derden. Ik verstrek ze wel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat ik gebruikmaak van externe diensten voor het communiceren met opdrachtgevers en het opslaan van mijn administratie, zijn mijn e-mail- en cloud-provider en mijn webhost ook verwerkers van uw gegevens. Deze bedrijven kunnen uw gegevens opslaan in landen buiten de EU. Ik heb overeenkomsten met hen om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als ik uw gegevens nodig heb om belastingaangifte te doen, dan deel ik ze mogelijk ook met een intermediair.

Sommige betalingen ontvang ik via PayPal. Voor alle PayPal-transacties geldt hun eigen privacybeleid.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@bonniedekker.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt mij vragen om de gegevens die ik van u heb, in een computerbestand door te sturen naar u of een door u genoemde organisatie.

Voor inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging of om toestemming in te trekken, kunt u me bereiken via contact@bonniedekker.nl. Ik reageer binnen vier weken op uw verzoek.

Een klacht indienen

Tot slot wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Deze privacyverklaring is samengesteld met behulp van de privacyverklaring-generator op veiliginternetten.nl.